Nieuws

Wist je dat ...

... elke werkgever een lijst moet bijhouden van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen en daarop de aard en datum van het ongeval (artikel 9, lid 2 Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet) moet registreren?

De Arbowet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die hebben geleid tot een ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood direct aan de Inspectie SZW te melden.

Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever dit betreffende ongeval direct te melden. Doet de werkgever dit niet, kan dit een boete tot 4.500 euro opleveren.

Het MExT Ongevallenregister laat toe elk arbeidsongeval gedetailleerd te registrereren. Alle formulieren zijn bovendien uitscheurbaar, waardoor deze veilig - gegevensbescherming is van primordiaal belang - kunnen bewaard worden (bijvoorbeeld bij het hoofd BHV).